Dato
Tittel
Sted
Sertifisert
Nivå
Pris
27.4 - 28.4
NC 1 Slalåm
Tovdal
Påmelding
Mer info kommer.
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Teknisk arrangør:
Nidelva Padleklubb
Kursleder:
Per Christian Pedersen
Kontakt:
pc@padleforbundet.no
19.5
NC 2 Slalåm
Bøelva
Påmelding
mer info kommer
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Teknisk arrangør:
Bø Padleklubb
Kursleder:
Sabrina Schmidt
Kontakt:
sabrina schmidt - sabrina.k.schmidt@gmail.com
14.9 - 15.9
NM/NC 3 Slalåm
Kloppfoss
Påmelding
mer info kommer
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Teknisk arrangør:
Kongsberg PK
Kursleder:
Per Christian Pedersen
Kontakt:
pc@padleforbundet.no
28.9 - 29.9
NC 4 Slalåm
Tovdal
Påmelding
mer info kommer
Arrangør:
Norges Padleforbund (Forbund)
Kursleder:
Per Christian Pedersen
Kontakt:
pc@padleforbundet.no